SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TIỀN GIANG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3
Từ ngày: 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

Thời gianNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (14/01) 07:00- Trực cơ quan- BGĐ
08:30- Họp HN trực tuyến đánh giá kết quả triển khai dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số VN"- PGĐ Trần Hữu Tước- Bưu điện tỉnh
13:30- Trực cơ quan
14:00- Họp phân công chức năng nhiệm vụ của Trung tâm KT&CNSH- BGĐ
Thứ 3 (15/01) 07:00- KT hoạt động của các đơn vị vay vốn của Quỹ PT KH&CN- GĐ Dương Văn Bon. - PGĐ Lưu Thi Phụng
07:00- Trực cơ quan
08:00- Dự HN TK phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
Thứ 4 (16/01) 07:00- Trực cơ quan- BGĐ
13:00- Trực cơ quan- BGĐ
Thứ 5 (17/01) 07:00 - Dự HN tổng kết năm 2018- GĐ Dương Văn Bon- HT Tỉnh ủy
07:00- Dự HN tổng kết ngành- PGĐ Nguyễn Hồng Thủy- huyện Gò Công Tây
07:00- Tham dự HT triển khai "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"- PGĐ Trần Hữu Tước- tỉnh Đồng Nai
07:00- Trực cơ quan
13:30- Trực cơ quan
Thứ 6 (18/01) 07:00- Trực cơ quan- BGĐ
13:30- Dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ- PGĐ Lưu Thị Phụng- TTHN
13:30- Trực cơ quan- BGĐ
Thứ 7 (19/01)     
Chủ nhật (20/01)     

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp